در انجام وظیفه شکست معنا ندارد

در انجام وظیفه شکست معنا ندارد
اردیبهشت 25, 1400
141 بازدید

سید ابراهیم رئیسی در جواب یک خبرنگار مبنی بر احتمال عدم موفقیت در انتخابات، تأکید کرد که در مسیر انجام وظیفه، شکست معنایی ندارد.

سید ابراهیم رئیسی پس از ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری، در پاسخ به خبرنگاران گفت: تمام انتظار من این بود که عزیزی بغیر از من در این میدان حضور پیدا کند. چون من ماموریت سنگینی داشتم. با نزدیکی به ایام انتخابات احساس من این شد که در برابر درخواسته های متعدد مردمی، مسئولیت جدیدی برای ایجاد شده است. حوزه دستگاه اجرایی از قوه قضائیه اهمیت بیشتری دارد.

وی در بخش‌هایی دیگر تأکید کرد: در انجام وظیفه شکست معنی ندارد؛ حضور من در این عرصه بر مبنای تکلیف و انجام وظیفه است.

برچسب‌ها:, , , , , , , , , ,