اخبار مهم

حسن مسلمی نائینی

دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی شد

دکتر حسن مسلمی نائینی رئیس جهاد دانشگاهی شد

ریاست دکتر حسن مسلمی نائینی در جهاد دانشگاهی به تصویب نهایی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی رسید.
  • کد مطلب : 2765
  • آبان 10, 1401