اخبار مهم

دکتر حسن شوندی

برای شکل گیری دولت جوان انقلابی باید کمک کنیم

برای شکل گیری دولت جوان انقلابی باید کمک کنیم

یکی از چالش‌های دولت جوان حزب‌اللهی تفکرات حاکم بر ۴۰ سال اخیر دانستند که رهبر انقلاب گفتند نیاز به دولت سازی داریم.

  • کد مطلب : 1085
  • خرداد 10, 1400