اخبار مهم

رادیو اقتصاد

در آگاهی بخشی بورس دچار سو مدیریت هستیم

در آگاهی بخشی بورس دچار سو مدیریت هستیم

سید ابراهیم رئیسی در رادیو اقتصاد: آگاهی بخشی باید متوازن باشد ما در آگاهی بخشی بورس دچار سو مدیریت هستیم

  • کد مطلب : 1040
  • خرداد 8, 1400