اخبار مهم

مهدی غضنفری

غضنفری کاندیدای جدید وزارت

غضنفری کاندیدای جدید وزارت

براساس شنیده های نفس تازه، مهدی غضنفری رئیس و عضو هیئت عامل صندوق توسعه ملی یکی از گزینه های محتمل وزارت صنعت و معدن و یا وزارت خانه احتمالی بازرگانی است.
  • کد مطلب : 2928
  • اردیبهشت 10, 1402