اخبار مهم

مهدی محمدی

چرخه خشونت افزایشی!
مهدی محمدی

چرخه خشونت افزایشی!

از حیث تکنیکی و تاکتیکی شاید نقدهای جدی به مهارت‌های ضداغتشاش وارد باشد اما از جهت راهبردی نظام عمداً به سمت سرکوب حرکت نکرده و نخواهد کرد.
  • کد مطلب : 2673
  • آبان 7, 1401