اخبار مهم

کابینه دولت سیزدهم

شما کابینه را انتخاب کنید

شما کابینه را انتخاب کنید

نفس تازه، فرصتی را فراهم آورده است تا ایرانیان، با معرفی نفرات پیشنهادی خود برای حضور در کابینه دولت سیزدهم، در مسیر تحقق دولتی مردمی، گامی مؤثر بردارند.

  • کد مطلب : 1305
  • تیر 4, 1400